31 532 Voedingsbeleid

Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2018

Vandaag is de Monitor Duurzaam Voedsel 2017 gepubliceerd. Deze monitor wordt in opdracht van mijn ministerie jaarlijks uitgevoerd door Wageningen Economic Research. Gebaseerd op een steekproef wordt met de monitor inzicht verkregen in de bestedingen van de Nederlandse consument aan duurzaam geproduceerd voedsel in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken1.

De Monitor duurzaam voedsel 2017 kunt u vinden op agrimatie.nl.

Uit de gegevens van de Monitor duurzaam voedsel 2017 blijkt dat de Nederlandse consument afgelopen jaar (weer) meer geld heeft besteed aan duurzaam voedsel. In de monitor is duurzaam voedsel gedefinieerd als voedsel dat als zodanig voor de consument herkenbaar is doordat het een duurzaamheidskenmerk voert. In 2017 zijn de consumentenbestedingen voor duurzaam voedsel uitgekomen op ruim € 4,5 miljard, een plus van € 730 miljoen oftewel +19% ten opzichte van 2016. De totale voedselbestedingen door consumenten namen vorig jaar met «slechts» 4% toe, zodat het marktaandeel duurzaam voedsel in 2017 is uitgekomen op 11% waar het in 2016 nog 10% bedroeg.

Verder laat de monitor zien dat in 2017 in de steekproef een omzet aan duurzaam voedsel met het keurmerk Beter leven van bijna € 1,6 miljard werd gerealiseerd en dat die voor het keurmerk Biologisch ruim € 1,2 miljard bedroeg. Het keurmerk Beter Leven is hiermee in de steekproef het keurmerk Biologisch voorbij gestreefd. De onderzoekers schatten de totale omzet aan biologisch voedsel in Nederland – dus inclusief de omzet in andere afzetkanalen die niet in de steekproef zijn opgenomen – op ruim € 1,5 miljard.

Zoals in mijn visie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwalitei verwoord, heeft ook de consument een rol in de kringlooplandbouw.

De Monitor duurzaam voedsel laat zien dat de Nederlandse consument de inspanningen van boeren, tuinders en vissers voor een duurzame wijze van produceren – en de inspanningen van andere spelers in de voedselketen voor vergroting van het aanbod daarvan – steeds meer weet te waarderen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

De supermarktverkopen in de steekproef hebben een gezamenlijk marktaandeel van ca. 70%, de verkopen in foodservices en speciaalzaken betreffen alle bestedingen.

Naar boven