Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831532 nr. 209

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WILDERS

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te komen tot een verbod op ritueel gemartelde producten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wilders