Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831532 nr. 208

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 208 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 14 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, etikettering van halalproducten te verplichten om consumenten in staat te stellen een vrije keuze te maken en te voorkomen dat ze dieronvriendelijke producten kopen en/of nuttigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus