Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731532 nr. 178

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 178 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2017

In de brief aan uw Kamer, betreffende «Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel»1, bent u geïnformeerd over het nieuwe samenwerkingsverband «Nationaal Actieplan Groenten en Fruit». Dit actieplan richt zich op het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit in Nederland. In deze brief willen wij u informeren over de voortgang van dit samenwerkingsverband.

Aanleiding

Het eten van voldoende groenten en fruit levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid en de verduurzaming van ons voedselpakket. De consumptie van groenten en fruit ligt in Nederland echter ruimschoots lager dan de door de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum aanbevolen hoeveelheden. Het Nederlandse consumptiepatroon voldoet daarmee ook niet aan de gewenste hoeveelheden uit het oogpunt van gezondheid en duurzaamheid.

Nederlanders eten gemiddeld ongeveer 127 gram groenten en 90 gram (mannen) tot 120 gram (vrouwen) fruit per dag2. Dit terwijl de adviezen van het Voedingscentrum recentelijk zijn aangepast van 200 gram naar 250 gram groenten per dag. Voor fruit blijft het advies 200 gram. Deze verhoging van de adviezen past binnen de nieuwe Richtlijnen goede voeding3 van de Gezondheidsraad uit 2015. Het hoofdadvies van de Gezondheidsraad is «eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon». Door het Voedingscentrum zijn de adviezen uit dit rapport vertaald naar praktische adviezen voor de consument. Met de vernieuwde Schijf van Vijf wordt een optimaal voedingspatroon gegeven dat alle voedingsstoffen levert, niet teveel energie levert en rekening houdt met een duurzame invulling. Een dergelijk voedingspatroon levert gezondheidswinst op en resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk.

Samenwerkingsverband

Het belang van het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit wordt door veel partijen onderschreven. Vorig jaar is er door onder andere het GroentenFruit Huis, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Veneca, Voedingscentrum e.a. een oproep gedaan om de handen ineen te slaan en de komende jaren samen te werken, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en duurzaamheid, aan het verhogen van de consumptie van groenten en fruit. Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) is het resultaat van deze oproep. Vanuit de Voedselagenda willen wij het NAGF (financieel) ondersteunen.

Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF)

Het NAGF is op 1 januari 2017 van start gegaan met een voorbereidende fase. De invulling van het plan moet de komende maanden vorm krijgen. Daarvoor is afstemming met alle betrokken partijen nodig. Concrete activiteiten zullen zich onder andere richten op het bevorderen van het eten van meer groenten en fruit op meer eetmomenten. De resultaten van recent uitgevoerde onderzoeken naar het effect van het aanbieden van groenten en fruit op het werk, meer groenten in de horeca, groenten op het kinderdagverblijf en groenten en fruit in de schoolkantine vormen een basis voor verdere opschaling.

Naar consumenten zal de communicatie van het Voedingscentrum («Eet meer ons» en de zogenaamde groentemeter) worden voortgezet. Voor de communicatie naar de consument worden vanuit het NAGF aanvullende social media-activiteiten ontwikkeld.

Met aanbieders en leveranciers van groenten en fruit en het CBL zullen de komende drie jaar activiteiten voor de winkelvloer worden verkend en ontwikkeld.

Ambassadeurs

Tijdens de Voedseltop, donderdag 26 januari a.s., zal het NAGF de ambassadeurs Tamara de Weijer (oprichter en voorzitter Vereniging Arts en Voeding) en Rudolph van Veen (bekend TV kok), die het werk van het NAGF gaan ondersteunen, publiekelijk bekend maken. Deze ambassadeurs zullen zich enerzijds richten op het verbreden van het draagvlak voor het NAGF, en anderzijds op het inspireren en verleiden van consumenten om meer groenten en fruit te eten.

Voor het slagen van het NAGF is de inzet van vele partners, zowel vanuit bedrijfsleven als maatschappelijk organisaties, noodzakelijk. De ambassadeurs zullen deze partners benaderen en met hen concrete afspraken maken over hun bijdrage.

De consument gaan zij inspireren door het eten van groenten en fruit nog aantrekkelijker te maken.

De kosten voor de inzet van de ambassadeurs en het ondersteunende projectteam zullen door overheid en bedrijfsleven worden gefinancierd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 31 532, nr. 174

X Noot
2

Bron RIVM VCP 2014–2015

X Noot
3

Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, Den Haag: Gezondheidsraad 2015:publicatienr. 2015/24