31 532 Voedingsbeleid

Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2016

Met deze brief wil ik uw Kamer attenderen op de publicatie van de Monitor Duurzaam Voedsel 2015. De monitor is in mijn opdracht uitgevoerd door Wageningen Economic Research en geeft een overzicht van bestedingen van consumenten aan duurzaam voedsel in Nederland over het jaar 2015. Het gaat daarbij om de omzet van producten voorzien van een keurmerk met onafhankelijke controle in de drie belangrijkste afzetkanalen voor duurzaam voedsel, te weten: supermarkten, buitenhuishoudelijke markt en speciaalzaken voor duurzaam voedsel.

De Monitor Duurzaam Voedsel 2015 laat zien dat in het afgelopen jaar de consumentbestedingen aan duurzaam voedsel wederom zijn gestegen. De Nederlandse consument besteedde in 2015 bijna € 3 miljard aan duurzaam voedsel. Een stijging van +12% ten opzichte van 2014, terwijl de totale voedselbestedingen in 2015 «slechts» met 5% toenamen. Het marktaandeel van duurzaam voedsel in de totale voedselbestedingen in Nederland kwam daarmee in 2015 uit op 8%. Uit de monitor blijkt dat met name in het supermarktkanaal de bestedingen van consumenten aan duurzaam voedsel is toegenomen (+16%). Ook de bestedingen aan duurzaam voedsel in de buitenhuishoudelijke markt laat een stijging (+10%) zien, terwijl de bestedingen aan duurzaam voedsel bij speciaalzaken nagenoeg gelijk is gebleven. Evenals in voorgaande jaren was ook in 2015 Biologisch het keurmerk met de grootste omzet in de steekproef, te weten ruim € 1 miljard, een stijging van +10%. Op basis van deze omzet schatten de onderzoekers dat de Nederlandse consument in het afgelopen jaar in totaal ruim € 1,3 miljard besteed heeft aan duurzaam voedsel met het keurmerk Biologisch.

De cijfers uit de monitor bevestigen dat de opgaande trend van de afgelopen jaren in de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel zich ook in 2015 heeft doorgezet. Steeds vaker geeft de Nederlander niet alleen als burger maar ook als consument de voorkeur aan voedsel dat op een duurzamere wijze geproduceerd is. Daar draagt de door de onderzoekers geconstateerde verdere inzet van de supermarkten op een breder productassortiment aan duurzaam geproduceerd voedsel zeker aan bij. Beide ontwikkelingen zie ik als een ondersteuning van het door mij gevoerde beleid. Een beleid dat mede gericht is op het, in samenspraak met het bedrijfsleven verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel, realiseren van een groter aanbod van duurzamer geproduceerd voedsel.

Meer detailinformatie over de consumentenbestedingen per keurmerk en per productgroep kunt u lezen in de Monitor Duurzaam Voedsel 2015, welke te vinden is op agrimatie.nl.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Naar boven