Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631532 nr. 155

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 155 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2015

Het is mij een genoegen u hierbij te mogen attenderen op de publicatie van de Monitor Duurzaam Voedsel 2014. De monitor wordt in opdracht van mijn ministerie uitgevoerd door onderzoekers van LEI-Wageningen UR en heeft betrekking op de omzet – in de belangrijkste afzetkanalen – van duurzaam voedsel voorzien van een voor de consument herkenbaar keurmerk met onafhankelijke controle. De monitor is voor het eerst uitgebracht in 2011.

Al vijf jaar op rij stijgen de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel. Ook in 2014 zijn ten opzichte van het voorgaande jaar de bestedingen toegenomen (+18%). Met name in de buitenhuishoudelijke markt (horeca, zorginstellingen, etc.) is de omzet van duurzaam voedsel zeer sterk gestegen (+ 74%). Maar ook in de andere afzetkanalen – speciaalzaken in duurzame voeding en supermarkten – is er sprake van een toename van de omzet van duurzaam voedsel met respectievelijk +4% en +3%. Het marktaandeel duurzaam voedsel in de totale bestedingen aan voedsel bedraagt nu 7%.

Het keurmerk in de steekproef met de grootste omzet in 2014 (€ 957 miljoen) is Biologisch. In de steekproef zijn andere afzetkanalen, zoals biologische markten, boerderijwinkels en internetverkopen niet meegenomen. De onderzoekers schatten daarom in dat in totaal in Nederland in 2014 ca. € 1,13 miljard werd besteed aan biologische voedselproducten. De grootste procentuele stijging (+66%) in bestedingen aan duurzaam voedsel is waargenomen bij het keurmerk UTZ-Certified.

Ik ben verheugd dat uit de monitor blijkt dat de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel, ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren, nog steeds toenemen. Ik hoop dat deze trend zich ook in de komende jaren blijft doorzetten, zodat een steeds groter deel van het voedselpakket van de Nederlandse consument uit duurzaam voedsel zal bestaan.

Passend bij het karakter van de monitor is besloten om deze alleen nog in digitale vorm te publiceren. U kunt Monitor Duurzaam Voedsel 2014 vinden op http://www.monitorduurzaamvoedsel.nl.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma