Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531532 nr. 152

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2015

Van 16 tot en met 19 juni 2015 vond in Den Haag de internationale conferentie NO MORE FOOD TO WASTE- Global action to stop food losses and food waste in het World Forum plaats. Deze conferentie heb ik samen met Vietnam, de Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), United Nations Environment Programme (UNEP) en de African Union Commission georganiseerd.

In het voedselzekerheids- en het klimaatvraagstuk spelen onder andere voedselverliezen en voedselverspilling een cruciale rol. Ik heb daarom vertegenwoordigers van overheden, private sector, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bijeen geroepen om te bespreken op welke wijze reeds ingezette dan wel nog op te zetten acties en partnerschappen kunnen bijdragen aan een vermindering van de voedselverliezen en -verspilling. De conferentie had als doel concrete acties op te leveren voor de reductie van voedselverliezen en -verspilling. Bovendien moest de conferentie leiden tot nieuwe allianties, betere uitwisseling van innovaties die succesvol zijn geweest en opschaling van best practices.

Aan de conferentie hebben 325 deelnemers uit 60 landen deelgenomen. Tijdens diverse werksessies is informatie uitgewisseld, zijn best practices gepresenteerd en zijn ideeën voorgesteld voor concrete acties. Tijdens het High Level segment hebben 35 deelnemers bestaande uit Ministers, hoofden van internationale organisaties, non-gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers uit het internationale bedrijfsleven en functionarissen uit de wetenschap gesproken over mogelijke «pitches for action».

Als voorzitter en gastvrouw van de conferentie kan ik met trots melden dat de deelnemers van deze conferentie op vrijdag 19 juni de Chair’s Summary hebben vastgesteld, met daarin een action oriented agenda voor het vervolg van deze conferentie (zie bijlage).

Eén van belangrijkste onderdelen van deze agenda is de voorgenomen vorming van de coalitie Champions 12.3. Deze coalitie is genoemd naar Sustainable Development Goal (SDG) nummer 12.3 om in de loop naar 2030 voedselverspilling en -verliezen te halveren. Deze Champions 12.3 is een groep van leiders van overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen die zich, enerzijds committeren om de aanstaande SDG 12.3 te implementeren en, anderzijds zich zullen inzetten om andere overheden, bedrijven, NGO’s te mobiliseren om (versneld) aan de slag te gaan met het terugdringen van voedselverliezen en -verspilling. De Champions 12.3 zijn de zogenoemde first movers; ze zijn de eersten die de uitdaging aangaan om voedselverspilling en -verliezen te halveren en zullen hierbij onder andere gebruik maken van het «Food Loss and Waste Protocol» van World Resource Institute (WRI). Tijdens het High Level segment hebben verschillende deelnemers hun interesse getoond om een Champion 12.3 te worden. De coalitie is onderschreven door WRI, WRAP, UNEP en Global Forum on Agricultural Research (GFAR). Nederland heeft aangegeven de eerste stap te willen zetten om de Champions 12.3 tot leven te brengen.

Ook zijn tijdens de conferentie diverse partnerschappen geïnitieerd (o.a. Myanmar, Vietnam, Rwanda, Nestlé, Rabobank Foundation, Sodexo, REDAR Peru en Elerai Global Services) die nu verder vormgegeven worden. De resultaten van de conferentie worden volgend jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap aan de orde gesteld in de Landbouw- en Visserijraad.

Meer informatie over de conferentie, waaronder de deelnemerslijst, is te vinden op www.nomorefoodtowaste.nl/conference.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma