31 532 Voedingsbeleid

Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wereldhandelsorganisatie WTO een uitspraak heeft gedaan waarbij het Europees handelsverbod op producten afkomstig van de zeehondenjacht rechtsgeldig wordt verklaard en waarbij dierenwelzijn als grond wordt erkend;

verzoekt de regering, te heroverwegen om bij de nieuwe beleidsregels voor de NMA (ACM) bij artikel 2 a en b ook «de voordelen voor het dier» in te voegen en hierover binnen drie maanden te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven