31 532 Voedingsbeleid

Nr. 108 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 105

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich in 2009 tot doel heeft gesteld de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2010;

constaterende dat de Alliantie Verduurzaming Voedsel zich in haar aanpak van reststromen en voedselverspilling op het jaar 2020 richt;

overwegende dat vier jaar na het formuleren van de doelstelling concrete resultaten op zich laten wachten;

verzoekt de regering, zich actief in te spannen voor het bereiken van de oorspronkelijke doelstelling en de partners in de alliantie te houden aan deze doelstelling van 20% reductie van voedselverspilling in 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Schouw

Naar boven