31 532 Voedingsbeleid

Nr. 107 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 101

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken voor de zomer van 2013 met een visie zal komen op de verduurzaming van voedselproductie en -consumptie;

constaterende dat de UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, heeft opgeroepen tot vleesvermindering in het rijke Westen, zodat het recht op voedsel van mensen in ontwikkelingslanden niet in het gedrang komt;

overwegende dat het consumeren van minder dierlijke eiwitten goed is voor mens, dier, natuur en milieu;

verzoekt de regering, in de voedselvisie duidelijk te maken op welke wijze zij de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten wil verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven