31 532 Voedingsbeleid

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties aangeeft dat excessieve voedselconsumptie in ontwikkelde landen, veroorzaakt door effectieve marketingstrategieën, zorgt voor druk op de voedselmarkten;

van mening dat de Duitse landbouw- en voedselbeurs Grüne Woche een voorbeeld is van marketing die bijdraagt aan ongewenste excessieve voedselconsumptie in het Westen;

van mening dat een dergelijk marketingevenement niet gesubsidieerd zou moeten worden uit publieke middelen;

verzoekt de regering, de jaarlijkse bijdrage van het Rijk aan de Grüne Woche te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven