31 532 Voedingsbeleid

Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 3 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken voor de zomer van 2013 met een visie zal komen op de verduurzaming van voedselproductie en -consumptie;

constaterende dat de hoge vleesconsumptie in de westerse wereld een onhoudbaar beslag legt op het landbouwareaal en de grootste veroorzaker is van de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit;

constaterende dat de UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, heeft opgeroepen tot vleesvermindering in het rijke Westen, zodat het recht op voedsel van mensen in ontwikkelingslanden niet in het gedrang komt;

overwegende dat het consumeren van minder dierlijke eiwitten goed is voor mens, dier, natuur en milieu;

verzoekt de regering, in de voedselvisie duidelijk te maken op welke wijze zij de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten wil verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven