31 532 Voedingsbeleid

Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 3 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken voor de zomer van 2013 met een visie zal komen op de verduurzaming van voedselproductie en -consumptie;

constaterende dat de VN-Mensenrechtenraad een onafhankelijk rapporteur heeft aangesteld met de opdracht om op basis van de beschikbare kennis over duurzame voedselproductie en -consumptie aanbevelingen te doen over het voedselvraagstuk en het recht op voedsel;

verzoekt de regering, in de voedselvisie uit te gaan van de uitgangspunten voor verantwoorde voedselconsumptie en -productie die de speciale rapporteur voor het recht op voedsel van de Verenigde Naties heeft vastgelegd in zijn rapporten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven