Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 99

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID SMITS

Voorgesteld 26 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat slechts een kleine groep mensen van dertig jaar of ouder gebruikmaakt van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);

van mening, dat een toegankelijk volwassenenonderwijs hoort bij «een leven lang leren»;

verzoekt de regering het volwassenenonderwijs toegankelijk te houden voor mensen van 30 jaar of ouder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits