Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 454

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 454 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN SMALS

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een forse opgave ligt om mbo-vakmensen te krijgen voor in ieder geval de techniek-, zorg- en veiligheidssector;

overwegende dat het belangrijk is om met een overkoepelende strategie vast te stellen wat er gedaan kan worden om deze opleidingen aantrekkelijker te maken voor jongeren;

verzoekt de regering, om een strategie «kansopleidingen» op te stellen waarin geschetst wordt wat er nodig is om opleidingen aantrekkelijker te maken;

verzoekt de regering tevens, om deze strategie voor de zomer van 2020 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Smals