Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 453

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 453 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN MEENEN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat docenten op geen enkele manier betrokken worden bij de plannen van colleges van bestuur om opleidingen te schrappen of samen te voegen;

overwegende dat docenten en studenten onderdeel moeten zijn van deze ingrijpende besluitvorming;

verzoekt de regering, om er zorg voor te dragen dat docenten en studenten via de medezeggenschap betrokken worden bij het besluit van colleges van bestuur bij het schrappen of samenvoegen van opleidingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van Meenen