Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 452

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 452 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 11% van de mbo-studenten niet deelneemt aan extra activiteiten omdat zij de kosten te hoog vinden;

overwegende dat het niet wenselijk is dat mbo-studenten worden uitgesloten van extra activiteiten;

verzoekt het kabinet, in kaart te brengen wat de aard is van deze extra activiteiten en wat de gevolgen zouden zijn van het afschaffen van de vrijwillige bijdrage in het mbo, en de Kamer hier in het voorjaar van 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld