Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 451

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 451 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gedegen stagebegeleiding de sleutel vormt tot het succesvol doorlopen van de stageperiode;

overwegende dat zowel door docenten als studenten ervaren wordt dat er te weinig ruimte is voor intensieve stagebegeleiding;

constaterende dat volgens de JOB-monitor 2018, 19% van de studenten aangeeft niet (voldoende) geholpen te worden door de instelling bij het vinden van een stage;

constaterende dat een kwart van de bol-studenten ontevreden is over de hoeveelheid contact tussen de instellingsbegeleider en het stagebedrijf;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoeveel tijd en middelen door

instellingen ingezet worden voor stagebegeleiding en hoe knelpunten daaromtrent opgelost kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Berge