Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 450

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 450 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een passende stage cruciaal is voor het succesvol afronden van een mbo-opleiding;

constaterende dat volgens de JOB-monitor 2018, 18% van de mbo-studenten aangeeft moeite te hebben met het vinden van een stage;

verzoekt de regering, op korte termijn in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties en hen op te roepen meer passende stageplekken te creëren voor mbo-studenten en daarover de Kamer te informeren voor de zomer van 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Berge

Smals