Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 449

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 449 MOTIE VAN HET DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is de (mede)zeggenschap van mbo-studenten te versterken;

overwegende dat mbo-studenten de rest van hun carrière profijt kunnen hebben van de ervaring die ze in decentrale of centrale studentenraden opdoen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met JOB, mbo-studenten die lid zijn van studentenraden en mbo-instellingen over het ondersteunen van studenten die lid zijn van studentenraden;

verzoekt de regering tevens, met voorstellen te komen voor het versterken van de (mede)zeggenschap van mbo-studenten, bijvoorbeeld door vanuit het mbo-studentenfonds pilots te financieren met keuzedelen en excellentieprogramma's voor studenten die lid zijn van studentenraden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Berge