Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 448

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 448 MOTIE VAN HET DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN MEENEN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat naast wetenschappelijk opgeleide studenten, ook studenten met een beroepsopleiding baat kunnen hebben bij een traineeship bij de rijksoverheid;

constaterende dat de regering met het starten van een groep mbo-trainees bij de Dienst Uitvoering Onderwijs een succesvolle eerste stap heeft gezet om de toegang tot het Rijkstraineeshipprogramma te verbreden;

verzoekt de regering, het Rijkstraineeshipprogramma te herzien en daarbij in kaart te brengen wat er nodig zou zijn om deze middels een uitbreiding ook toegankelijk te maken voor studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van Meenen