Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 445

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 445 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 20% van de bekostiging in het mbo afhankelijk is van het behalen van een diploma;

overwegende dat deze prikkel enerzijds kan zorgen voor het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten, maar anderzijds kan leiden tot een rendementsprikkel die op gespannen voet staat met het toelatingsrecht en de zorgvuldige uitvoering van het bindend studieadvies;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat het effect is van de diplomabekostiging als rendementsprikkel op het toelatingsrecht, de doorstroming en het BSA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen