Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931524 nr. 433

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 433 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN

Voorgesteld 5 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderwijsbestuurders tijdens het rondetafelgesprek over studeren met een beperking in het mbo en h.o. aangaven dat de wetgeving hen verhindert om bepaalde zorgmiddelen aan te bieden, die een student toch nodig heeft;

verzoekt de regering, te bezien of het mogelijk is om deze belemmeringen bij het aanbieden van zorgmiddelen aan studenten met een beperking weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Azarkan