Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931524 nr. 425

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 425 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN WESTERVELD

Voorgesteld 5 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor topsporters maatwerk mogelijk is in het onderwijsprogramma, bij examens en het ondersteuningsaanbod, en dat het van belang is dat voor studenten met een functiebeperking, chronische ziekte of mantelzorgtaak gelijksoortig maatwerk mogelijk is,

constaterende dat zowel in de WEB als in de WHW, al dan niet voor een beperkte doelgroep of een beperkt gedeelte van de opleiding, geregeld is dat via de Onderwijs- en Examenregeling (OER) studenten hierover geïnformeerd moeten worden;

verzoekt de regering, om te verkennen hoe de WEB en de WHW aangepast kunnen worden zodat studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak via de OER geïnformeerd moeten worden over aangepaste mogelijkheden voor zowel het onderwijsprogramma, de examens als het ondersteuningsaanbod;

verzoekt de regering tevens, om de inspectie structureel de naleving van de wetten voor wat betreft dit onderdeel te laten nagaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Westerveld