Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631524 nr. 279

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 279 MOTIE VAN HET LID LUCAS

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Meurs de ontstane situatie bij ROC Leiden grotendeels wijt aan gebrek aan rolvastheid van de diverse betrokken partijen en een te late reactie van het Ministerie van OCW;

constaterende dat de Minister in haar reactie op het rapport van de commissie-Meurs stelt dat sinds Amarantis gewerkt wordt met gezamenlijke interventieteams van de inspectie en het Ministerie van OCW;

constaterende dat juist bij de overdracht van regie van de inspectie naar de Minister fouten zijn gemaakt in de casus ROC Leiden, waarbij de Minister te laat heeft ingegrepen en een regisseur stuurde in plaats van de gevraagde troubleshooter;

verzoekt de regering, in de escalatieladder duidelijk op te nemen dat de Minister van OCW eindverantwoordelijke is voor het «gezamenlijke» interventieteam en voortaan bij overdracht van een casus van de inspectie aan de Minister van OCW ook de Kamer te informeren over de ontstane problemen en de stappen die het interventieteam gaat nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas