Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 175

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 175 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de relatie tussen opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het arbeidsmarktperspectief onderhevig is aan een varkenscyclus;

constaterende dat er door Nederland heen aanzienlijke verschillen bestaan in opleidingsaanbod, opleidingskeuze en arbeidsmarktperspectief;

constaterende dat er in Nederland sprake is van beginnende of reeds gevorderde bevolkingskrimp in het landelijk gebied en juist bevolkingsconcentratie in de Randstad en enkele andere steden, waaronder de «brainports»;

overwegende dat fijnmazige scenarioanalyses een goed instrument kunnen vormen om opleidingsaanbod, -keuze en arbeidsmarktperspectief beter op elkaar af te stemmen;

verzoekt de regering, op demografische en geografische diversiteit gebaseerde scenario's te ontwikkelen die de samenhang tussen opleidingsaanbod, opleidingskeuze en arbeidsmarktperspectief permanent inzichtelijk maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling