Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 174

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 174 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat stages cruciaal zijn bij het voltooien van een opleiding in het mbo en hbo;

constaterende dat er in verschillende sectoren een tekort aan stageplaatsen bestaat;

constaterende dat er in de zorg reeds een stagefonds bestaat, waardoor zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor studenten van bepaalde zorgopleidingen, een bijdrage krijgen voor de kosten van stagebegeleiding;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om, in samenwerking met het bedrijfsleven en andere overheden, ook voor andere sectoren waar een tekort aan stageplaatsen bestaat, een stagefonds op te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling