Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 173

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 173 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat unieke en maatschappelijk relevante kleine opleidingen verloren kunnen gaan als gevolg van maatregelen ten behoeve van macrodoelmatigheid;

constaterende dat de instellingen in het hoger onderwijs de bevoegdheid hebben zelf te bepalen of zij opleidingen uit hun portfolio willen opheffen;

overwegende dat de regering de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit en doelmatigheid van het stelsel en moet kunnen ingrijpen als een macrodoelmatig aanbod niet tot stand komt;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen voor de mogelijkheid om in te grijpen indien een onderwijsinstelling besluit tot het opheffen van een unieke, maatschappelijk relevante opleiding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen