Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 172

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 172 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het risico aanwezig is dat unieke en maatschappelijk relevante kleine opleidingen nergens meer worden aangeboden als gevolg van maatregelen ten behoeve van macrodoelmatigheid;

constaterende dat voor deze unieke en maatschappelijk relevante kleine opleidingen extra bekostiging dient te komen zoals aanbevolen door de Onderwijsraad;

constaterende dat de regering voornemens is ervaring op te doen met het licentiesysteem voor kleinschalige, unieke opleidingen door middel van pilots waarbij geen aandacht is voor de extra bekostiging;

verzoekt de regering, bij uitvoering van de pilots voor unieke en maatschappelijk relevante kleine opleidingen ook het aspect van extra bekostiging mee te nemen, zodat deze opleidingen toch kunnen blijven bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen