Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 170

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 170 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er via de prestatieafspraken mbo een investering van 250 miljoen euro plaats zal vinden, met als doel om een kwaliteitsverbetering in het mbo te realiseren;

overwegende dat het zaak is dat de Kamer afdoende op de hoogte is van de aard van deze kwaliteitsimpuls, gezien de hoogte van het bedrag en het grote belang van gerichte investeringen in het mbo;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de kaders zoals deze tot stand komen op basis van de gesprekken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de mbo-sector, alvorens de prestatieafspraken daadwerkelijk worden geëffectueerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing