Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331524 nr. 169

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 169 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN STRAUS

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er momenteel een toenemend tekort is aan stageplaatsen voor mbo-studenten;

overwegende dat het afronden van een stage een kernonderdeel is van de huidige en toekomstige kwalificatiedossiers en de bijbehorende kwalificatiestructuur;

overwegende dat er in sommige sectoren simpelweg een tekort is aan beschikbare stageplaatsen;

constaterende dat zonder geschikte stageplaats jongeren in het mbo afstromen of uitvallen;

verzoekt de regering, bij het opstellen van de prestatieafspraken voor het mbo nadrukkelijk aandacht te besteden aan het thema van stages,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Straus