Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231524 nr. 149

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 149 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote onzekerheid bestaat over de continuïteit en kwaliteit van de scholen van Amarantis;

constaterende dat onder betrokkenen onenigheid bestaat over de gekozen aanpak;

van mening dat een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling rond de kwestie-Amarantis van groot belang is;

verzoekt de regering, de regie te nemen in de kwestie-Amarantis en de Kamer zo goed mogelijk te informeren over de stappen die genomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk