Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231524 nr. 148

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 148 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat 80% van de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs terecht dient te komen in het zogenaamde primaire proces van lessen;

verzoekt de regering, om net als met het hbo, ook met het mbo afspraken te maken over een maximumpercentage overhead van 20% en over de eisen aan het primaire proces, vooruitlopend op het traject dat eind 2014 zijn beslag moet krijgen (motie-Beertema c.s.) en deze afspraken voor 1 december 2012 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema