Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231524 nr. 147

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kwaliteit van mbo-diploma's boven elke twijfel verheven moet zijn;

constaterende dat de accreditatie van opleidingen en de validering van examens nu plaatsvindt binnen de sector zelf;

overwegende dat dit nadelig kan zijn voor de landelijke erkenning (het zogenaamde civiel effect) van diploma's;

verzoekt de regering, om analoog aan het hbo, per opleiding of cluster van opleidingen samen met het bedrijfsleven of het betrokken werkveld kernvakken te laten vaststellen, landelijke eindtermen te bepalen voor de kenniscomponent van deze kernvakken en die te examineren via landelijke toetsing die onafhankelijk wordt geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema