Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231524 nr. 145

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 145 MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afgelopen twee jaar de ombudslijn voor het mbo een bijdrage heeft geleverd aan het kanaliseren van klachten in het mbo;

constaterende dat de klachtafhandeling op de verschillende mbo-instellingen nog steeds te wensen overlaat;

constaterende dat de ombudslijn (www.ombudslijnmbo.nl) sinds 1 april 2012 uit de lucht is;

overwegende dat het van groot belang is voor de student, maar ook voor de instelling, dat klachten eenduidig kunnen worden ingediend;

verzoekt de regering, om de ombudslijn mbo met onmiddellijke ingang weer te activeren en deze te continueren, totdat de klachtafhandeling op alle mbo-instellingen van voldoende kwaliteit is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop

Van der Ham

Jadnanansing