Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931524 nr. 14

31 524
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

nr. 14
MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat van de studenten met een functiebeperking slechts 37% vindt dat de school rekening met hen houdt;

van mening, dat de positie van studenten met een functiebeperking in het mbo structurele en planmatige aandacht verdient;

verzoekt de regering in samenspraak met de betrokken instellingen en organisaties een plan van aanpak op te stellen waaruit blijkt hoe de gesignaleerde belemmeringen naar vermogen worden opgelost en dat tegelijk met de komende begroting aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Depla

Biskop

Dibi