Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 113

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

Bij het debat over het actieplan MBO 2011–2015 is op 28 april jl. een motie aangenomen over de BAPO in het Onderwijs (motie 31 524, nr. 100).

In deze motie is verzocht om bij de partners in de Stichting van het Onderwijs erop aan te dringen om tot afbouw van de BAPO-regeling te komen. Aan deze motie heb ik invulling gegeven door, zoals gevraagd, een brief te sturen aan sociale partners in de Stichting van het Onderwijs. Deze brief stuur ik u hierbij toe.1

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.