Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 107

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 107 MOTIE VAN HET LID SMITS

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de klokkenluider van roc Rijn IJssel persoonlijk last ondervindt van afwikkeling van de fraude op deze instelling doordat het roc procedeert tegen de werkloosheidsuitkering van de klokkenluider;

verzoekt de regering al haar formele en informele invloed aan te wenden om roc Rijn IJssel het procederen tegen de klokkenluider te Iaten staken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits