Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 105

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer van mening is dat de juridische procedures tegen de klokkenluider direct gestaakt moeten worden;

constaterende, dat er sprake is van pesterijen en wraakacties van de leiding van roc Arnhem jegens de klokkenluider;

constaterende, dat de raad van toezicht van roc Rijn IJssel in gebreke is gebleven als het gaat om het beschermen van de klokkenluider;

constaterende, dat de raad nu pas bereid is, een gesprek aan te gaan over een mogelijke staking van de juridische procedures tegen de klokkenluider;

constaterende, dat de school een eerder beroep van de minister om te stoppen met procederen tegen de klokkenluider naast zich heeft neergelegd;

verzoekt de regering het vertrouwen in het bestuur van roc Arnhem op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema