Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 104

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat sancties op misdrijven of overtredingen gericht moeten zijn op de persoon van de dader, ook als die zijn gepleegd in de hoedanigheid van werknemer;

constaterende, dat dat niet het geval is als het gaat om eindverantwoordelijke bestuurders van onderwijsinstellingen die betrapt zijn op fraude;

constaterende, dat sancties in dat geval worden afgewenteld op de algemene bekostiging die bedoeld is voor onderwijs en dus op de belastingbetaler;

roept de regering op tot regelgeving te komen die erin voorziet dat direct verantwoordelijken en eindverantwoordelijke bestuurders persoonlijk worden aangesproken zonder dat zij dat kunnen verhalen op de lumpsum van de instelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema