Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 103

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de raad van bestuur en de raad van toezicht van het Arnhemse roc Rijn IJssel bij het gesjoemel met ESF-subsidies hebben geopereerd op een wijze die niet te begrijpen is;

constaterende, dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de forensische tak van accountantsbureau Deloitte, het Europese antifraudebureau en het Openbaar Ministerie allemaal hebben bevestigd dat de school subsidiefraude heeft gepleegd en dat de klokkenluider in vrijwel alle gevallen in het gelijk is gesteld;

constaterende, dat het bij de subsidiefraude bij het roc Rijn IJssel de raad van bestuur nog altijd blijkt te ontbreken aan besef van eigen falen;

verzoekt de regering om het roc Rijn IJssel aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en handelwijze zodat het zijn falen erkent en de procedure tegen de klokkenluider staakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik