Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131524 nr. 102

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de overheid bij de subsidiefraude van het roc Rijn IJssel geen aangifte heeft gedaan;

overwegende, dat het uitgangspunt moet zijn om aangifte te doen van een strafbaar feit en dat dit ook geldt voor de overheid;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat ingeval een overheidsinstantie kennis heeft van een strafbaar feit, hier in beginsel aangifte van wordt gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik