Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931524 nr. 10

31 524
Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

nr. 10
MOTIE VAN HET LID DEPLA

Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de start van een opleiding op basis van het nieuwe kwalificatiedossier (cgo) alleen succesvol is als docenten voldoende zijn voorbereid, de bedrijfsvoering en examinering op orde is;

constaterende, dat de start van een opleiding op basis van het nieuwe kwalificatiedossier alleen succesvol kan verlopen als de docententeams een belangrijke rol gespeeld hebben bij de vertaling van het kwalificatiedossier (het wat) naar het onderwijsprogramma (het hoe);

van mening, dat een harde einddatum voor de invoering van het cgo ongewenst is als argument van schooldirecteuren om over te stappen naar een nieuwe opleiding;

verzoekt de regering om in de wet, die de invoering van het competentiegericht onderwijs formaliseert, scholen reëel de mogelijkheid te geven, meer tijd te nemen voor de invoering dan 2010, zodat de invoering van nieuwe onderwijsprogramma’s zorgvuldig verloopt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Depla