Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531521 nr. 87

31 521 Taxibeleid

Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 februari 2015

Op 13 februari 2015 informeerde ik over het faillissement dat op 2 februari was uitgesproken over Taxitronic, één van de drie fabrikanten van de boordcomputer taxi en over zusterbedrijf Neone (Kamerstuk 31 521, nr. 85). Ik heb u toen toegezegd u nader te zullen informeren over de mogelijke consequenties van dit faillissement voor klanten van Taxitronic.

Inmiddels is bekend gemaakt dat de handelsactiviteiten en bedrijfsnamen van Taxitronic en Neone zijn overgenomen door Neone Nederland B.V.

Dat betekent dat Neone Nederland B.V. de service en levering van BCT en software voor de klanten van Taxitronic weer gaat opstarten. Chess Wise B.V., het bedrijf dat certificaathouder was voor de BCT van Taxitronic is buiten het faillissement gebleven. Er is dan ook geen nieuwe typegoedkeuring nodig.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld