31 521 Taxibeleid

Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2014

In mijn brief van 22 mei 2013 (Kamerstuk 31 521, nr. 70) heb ik aangegeven dat ik de datum van verplichting voor de boordcomputer taxi (BCT) in de straattaxi verzet van 1 oktober 2013 naar 1 juli 2014. Dat geldt ook voor de bijbehorende subsidieregeling. Aanleiding daarvoor was de verwachting dat niet tijdig BCT’s van meer dan een leverancier beschikbaar waren om alle (straat)taxi’s voor 1 oktober 2013 te voorzien van een BCT. Uitgangspunt was namelijk dat taxiondernemers keuze zouden hebben uit verscheidene aanbieders.

Ondernemersvereniging KNV Taxi heeft mij onlangs dringend verzocht om de termijn voor de subsidie te verlengen, omdat ondernemers die BCT’s hebben besteld, deze niet altijd voor 1 juli 2014 geleverd krijgen, onder meer door de langere leveringstermijnen van de fabrikanten. Die ondernemers zouden dan buiten hun schuld de subsidie van € 600 per BCT mislopen.

De feitelijke datum van verplichting van een werkende BCT handhaaf ik op 1 juli 2014. Maar ik heb besloten dat taxiondernemers, die vóór 1 juni 2014 een BCT hebben besteld, nog tot 1 september 2014 subsidie kunnen aanvragen conform de voorwaarden van de subsidieregeling.

Overweging daarbij is dat de subsidie zeer belangrijk is voor de taxisector die financieel zware tijden doormaakt.

KNV Taxi heeft mij ook verzocht toe te staan dat software updates voor de BCT buiten de erkende werkplaatsen mogen plaatsvinden. Veilig updaten van software buiten de werkplaats vereist aanpassing van de regelgeving. Daarmee is intussen gestart; de inwerkingtreding verwacht ik tegen het einde van 2014. In overleg met betrokken partijen zal worden bezien of voor de tussentijd oplossingen mogelijk zijn.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven