Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031521 nr. 119

31 521 Taxibeleid

Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2019

Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen over de voortgang van de vervanging BoordComputerTaxi (BCT) kaarten en de gevolgen, die deze vervanging heeft op de handhaving. U bent door de brief «voortgangsbrief taxibeleid» van 19 september jl. geïnformeerd over de voortgang en verbetering van deskhandhaving (Kamerstuk 31 521, nr. 116).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is december vorig jaar gestart met een programma voor de vervanging van de kaarten voor de BCT. In opdracht van de ILT voert Kiwa deze vervangingsoperatie uit.

Om te kunnen werken met de nieuwe BCT-kaarten heeft de BCT, in een taxi, een software update nodig van een BCT-fabrikant. Deze update en de vervanging van de BCT-kaarten moet uiterlijk eind maart 2020 afgerond zijn, want na die datum werken alle huidige persoonsgebonden kaarten voor de BCT niet meer. De vervanging van de BCT-kaarten duurt langer dan verwacht, maar eind maart 2020 zullen alle persoonsgebonden kaarten zijn vervangen en is de software update uitgevoerd.

In de overgangsperiode van januari t/m maart 2020 kunnen zowel oude als nieuwe BCT-kaarten worden gebruikt. De digitale certificaten van de oude kaarten worden om technische redenen per 1 januari ingetrokken en daarom zal de ILT de huidige handhavingspraktijk (straathandhaving waarbij boetes kunnen worden opgelegd) voortzetten en zal de deskhandhaving pas vanaf medio 2020 volledig worden uitgevoerd. Ondertussen zal de deskhandhaving verder worden geoptimaliseerd en uitgebouwd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga