Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931521 nr. 111

31 521 Taxibeleid

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de grote verzekeraars een voor een afhaken op de taximarkt;

overwegende dat er voor taxibedrijven weinig keuze is tussen verzekeringen door een gebrek aan concurrentie;

overwegende dat taxichauffeurs veelal alleen nog maar terechtkunnen bij De Vereende en Avero Achmea en dat deze verzekeraars de premies flink opschroeven;

overwegende dat het onwenselijk is dat een verzekeraar profiteert van de wegvallende concurrentie;

constaterende dat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) opdracht heeft gegeven om het aantal ongevallen met taxi's en de ontwikkeling van het aantal ongevallen te onderzoeken;

overwegende dat het niet bij voorbaat vaststaat dat het onderzoek van de SWOV voldoende inzicht zal geven over de concurrentie in de taxiverzekeringsmarkt;

verzoekt de regering, om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te vragen om onderzoek te doen naar de concurrentie in de taxiverzekeringsmarkt ter aanvulling op het onderzoek van de SWOV;

verzoekt de regering, om indien nodig de ACM daarna te verzoeken om mogelijk misbruik van economische machtsposities in de markt voor taxiverzekeringen aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk