Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931521 nr. 110

31 521 Taxibeleid

Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN LAÇIN

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat taxichauffeurs verplicht WA-verzekerd moeten zijn;

overwegende dat een verplichte WA-verzekering gepaard moet gaan met voldoende alternatieven en redelijke voorwaarden;

constaterende dat steeds minder verzekeraars taxiverzekeringen aanbieden;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om meerdere verzekeraars te stimuleren taxiverzekeringen aan te bieden, zodat taxichauffeurs beschikken over voldoende alternatieven en redelijke voorwaarden voor het verzekeren van hun taxi,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Laçin