Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931521 nr. 109

31 521 Taxibeleid

Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 24 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de prijs voor taxiverzekeringen de afgelopen jaren fors is toegenomen waardoor het voor taxiondernemers steeds moeilijker wordt zich te verzekeren;

overwegende dat daarmee het voortbestaan van vele taxiondernemingen bedreigd wordt;

van mening dat voor een compleet vervoersaanbod taxi's van wezenlijk belang zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met de sector en verzekeraars zich ervoor in te spannen dat de taximarkt niet verder verschraalt of onbetaalbaar wordt en de Kamer hier voor het zomerreces van 2019 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Gijs van Dijk