Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731521 nr. 101

31 521 Taxibeleid

Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2016

De ongewenste ronselpraktijken van taxipassagiers op Schiphol moeten zo snel mogelijk stoppen. In mijn antwoorden op Kamervragen hierover heb ik aangegeven hoe de problematiek zich verhoudt tot de verschillende partijen en hun verantwoordelijkheden (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 2868) en Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nrs. 402 en 403). Centraal in de aanpak van de problematiek staat aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) door de gemeente Haarlemmermeer.

De motie Smaling cs. (Kamerstuk 34 550 XII, nr. 23) verzoekt de regering op een spoedige wijziging van de APV aan te dringen bij de gemeente Haarlemmermeer. Dat heb ik gedaan. Daarbij heeft mijn ministerie de gemeente geholpen met een juridisch getoetst voorstel voor aanpassing van de APV. De gemeente is op basis van dat voorstel bezig met de voorbereiding van een wijziging van de APV. Na de bespreking in de driehoek worden momenteel de laatste juridische vraagstukken opgelost.

Uiteraard is en blijft de gemeente Haarlemmermeer eigenstandig bevoegd en verantwoordelijk voor de wijziging van de APV. De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een besluit van het college van burgemeester en wethouders op 20 december aanstaande. Volgens de gemeente Haarlemmermeer kan, na behandeling in de gemeenteraad, de gewijzigde APV op zijn vroegst op 1 februari 2017 in werking treden. Tot die tijd zullen periodiek handhavingacties worden georganiseerd met betrokkenheid van onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport van mijn ministerie.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma